Grøn vedligeholdelse, flisebelægning og etablering af haver

Vi har flere års erfaring med grøn vedligeholdelse. Vi tilbyder både private og virksomheder en løsning på årlig vedligeholdelse som dækker alt fra græsklipning, klipning af hæk, beskæring, ukrudtsbekæmpelse, sprøjtning m.m.

Derudover kan vi tilbyde reetablering og opbygning af haver, både eksiserende og nye. Vi laver belægninger, bede, græsplænder m.m. Vi har 2 gartnere ansat med flere års erfaring indenfor både brolægger- og anlægsområdet.