Naturpleje

Vi har erfaring med - og kan tilbyde følgende:

- Oprensning af voldgrave, søer m.m.

- Klipning af siv og græs i vådområder

- Slagleklipning med opsamler

- Rundballepresning

- Etablering af spanger i vådområder. Formålet med spanger er at få naturoplevelser på tætteste hold

- Arbejde i ufremkommelige områder

Vi har også maskiner til en mere skånsom klippemetode, hvor vi fingerklipper først og dernæst lader materialet tørre lidt. Det betyder at frø og dyr kan falde af materialet som derefter samles sammen og evt. presses i rundballer.